Една година во преглед – Извештајот на претседателот за 2024 година

Изминатава недела, на 17 март, Македонската православна катедрала, епархиски соборен храм „Свети Климент Охридски“ го одржа Годишното Членско Собрание. Врвот беше извештајот на претседателот, во кој беа прикажани завршените проекти и тековните иницијативи. Извештајот ја нагласи посветеноста на Управниот одбор на иднината, истовремено зачувувајќи го уникатното македонско православно културно и духовно наследство на црквата. Погледнете подолу за концизен преглед на достигнувањата на катедралата во 2023 година и идните планови. Конкретни прашања во врска со извештајот може да се упатат на executive@stclementofohrid.com.