Нашата Историја

Македонскиот православен соборен храм „Свети Климент Охридски“ веќе 60 години е центар на Македонската заедница во Канада. На 31 октомври 1962 година, беше формирана повелба и црковно собрание, со што практично започна изградбата на она што ќе станеше катедралната црква на Канадското седиште на Американско-Канадската Епархија на Македонската Православна Црква – духовен матријарх на десетици…
See More Нашата Историја

Управен Одбор

Свети Климент Охридски е раководена од „Извршен Комитет“ и „Управен Одбор“ кои се избираат со мандат од две години. Заедно, Извршниот комитет и Управниот одбор се познати како „Административниот совет“ и нивната одговорност е да работат и да го надгледуваат функционирањето на црквата, вклучително и поправки, организирање на манифестации и координирање на различните црковни секции….
See More Управен Одбор

Христијанството во Македонија

Во текот на ноќта, Павле имаше видение: еден Македонец, стоеше пред него и го молеше: „Дојди во Македонија и помогни ни!“ Македонија многупати се споменува во Библијата. Првото место допрено од христијанството во Европа беше Филипи, Македонија од страна на свети апостол Павле, откако го имаше горенаведеното видение во сон во 49 година од нашата…
See More Христијанството во Македонија